Voda, kúrenie, plyn

Montáž, revízie a údržba plynových zariadení

Vodoinštalatérstvo a kurenárstvo

Výroba a spracovanie kovov

Ponúkame služby

Montáž, revízie a údržba vyhradených technických zariadení plynových
Vodoinštalatérstvo, kurenárstvo
Prípravné práce k realizácii stavby
Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Administratívne služby
Reklamné a marktingové služby
Prieskum trhu a verejnej mienky

This website was created using the website template for oil and gas, developed by Website Homework